МОДЕЛИ СТЪКЛАZEISS модели стъкла

Single Vision

ZEISS модели стъкла

Digital lenses

ZEISS модели стъкла

Progressive lenses

ZEISS модели стъкла

Office lenses


История на бранда Zeiss

Carl Zeiss

На 17 ноември 1846 г. механикът Carl Zeiss, който бил на 30 години, отваря малка работилница и магазин в Jena. Имащ теоретични познания и професионален опит, както и контакти с хора в областта на естествените науки и математиката от университета Jena, в рамките на няколко месеца, Zeiss натрупва бързо последователи и клиенти. През 1860 г. Carl Zeiss убеждава, лектора по физика от университета Jena, Ernst Abbe, да се захванат със задачата за създаване на математически основи за целите на проектирането на микроскопи. Съвместната работа на двамата започва с предложението на Abbe, за тестване на лещите по време на разработването им, с измервателните уреди, които той създава за тази цел. В развиващия се пазар на производството на измервателни инструменти, произведени в университета Jena, подтиква Abbe, чиято роля в ръководството на компанията се увеличава все повече, да промени изцяло условията на производство. Работилницата на Zeiss най-накрая излиза от определението за малка и уютна работилница и през 1880 г. нейната работна сила възлиза на 360 души.


ВИДЕО ZEISS